ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ของการสอบวันที่ 20 และ 21 เมษายน 2567 ได้ที่นี่ อ่านต่อ


ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 จัดสอบเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่ อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง การเดินทางมาสนามสอบในการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี 2567 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 อ่านต่อ


ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 สอบวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่ อ่านต่อ