ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รายละเอียด และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตนัยประยุกต์ ครั้งที่ 3 อ่านต่อ


ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2566 สำหรับการสอบ วันที่ 22, 23 เมษายน 2566 ได้ที่นี่ อ่านต่อ


ประกาศ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖) (รอบการสอบ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖) อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อ่านต่อ