ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 10 มีนาคม 2560

เนื่องจากสนามสอบกรุงเทพฯ รองรับผู้เข้าสอบได้ในจำนวนจำกัด ทำให้ผู้สมัครสอบบางส่วนถูกจัดสรรที่นั่งสอบไปสนามสอบขอนแก่น

จึงแจ้งเพื่อโปรดทราบและขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสนามสอบตามบัตรประจำตัวสอบ และข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบควรทราบ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป