ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
23.08.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2559 เรื่อง การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ
12.08.2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดการจะเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) และสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559
14.07.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 5/2559 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
15.06.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2559 เรื่อง ประกาศผลการสอบขั้นตอนที่ 1 ประจำปี 2559 สำหรับการสอบวันที่ 23 เมษายน 2559 ฉบับแก้ไข
04.06.2016 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 - 2559 รอบพิเศษ จัดสอบเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
19.05.2016 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
19.05.2016 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
19.05.2016 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558-2559 วันที่สอบ 29 พฤษภาคม 2559
05.05.2016 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 สำหรับการสอบ วันที่ 23 และ 24 เมษายน 2559 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
20.04.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 3/2559 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2558 – 2559 รอบพิเศษ
20.04.2016 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2558 – 2559 รอบพิเศษ ได้ระหว่างวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 (เวลา 09:00 น) – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
19.04.2016 ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินฯ ความรู้ทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก OSCE ขั้นตอนที่ 3 จัดสอบเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559
05.04.2016 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (วันที่สอบ 23 และ 24 เมษายน 2559)
05.04.2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง การจราจรวันที่ 24 เมษายน 2559
05.04.2016 ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 - 24 เมษายน 2559
05.04.2016 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 วันที่สอบ 23 และ 24 เมษายน 2559
10.03.2016 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 27 มีนาคม 2559
10.03.2016 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสมัครสอบเพิ่มเติม ขั้นตอนที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2559
09.03.2016 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 27 มีนาคม 2559 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.03.2016 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 27 มีนาคม 2559 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
All 189 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next