ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
10.01.2017 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 5 กุมภาพันธ์ 2560
10.01.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
10.01.2017 ท่านสามารถ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้ (10 มกราคม 2560) เป็นต้นไป
06.01.2017 เนื่องจากมีอุทกภัยเกิดขึ้นทางภาคใต้ หากมีผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2560 นี้ ท่านใดไม่สามารถเดินทางเข้ามาสอบได้ โปรดแจ้งมาที่ email : cma@cmathai.org นี้ก่อนวันสอบ ซึ่ง ศรว.จะพิจารณาต่อไป
05.01.2017 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ได้ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2560 (เวลา 09:00 น) – 26 มกราคม 2560
29.12.2016 ตรวจผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม *จำแนกตามหัวข้อในตารางข้อสอบเป็นรายบุคลเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อไป* ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 15:00 น.
19.12.2016 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 สำหรับการสอบ วันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2559 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
15.12.2016 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) รายชื่อผู้สมัครสอบที่ได้สิทธิ์เปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 เป็นรอบที่ 2 ณ สนามสอบสงขลา
13.12.2016 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 8 มกราคม 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13.12.2016 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 8 มกราคม 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
13.12.2016 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 8 มกราคม 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
13.12.2016 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 8 มกราคม 2560
13.12.2016 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 8 มกราคม 2560
08.12.2016 ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เกี่ยวกับ การรับสมัครสอบ MEQ และ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
02.12.2016 ขอยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ การรับสมัครสอบ MEQ และ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560
01.12.2016 กำหนดการจะเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) และสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 (เปลี่ยนแปลง)
22.11.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 9/2559 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
21.11.2016 เนื่่องด้วยโรงพยาบาลศิริราช ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 2” ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ระหว่าง 04.00 – 08.30 น. จึงขอให้ ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ
18.11.2016 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
18.11.2016 ท่านสามารถตรวจสอบ สนามสอบ, วันที่สอบของผู้สมัคร และการจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2559
All 198 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 6 Next