การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3

แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2559

ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3 (ทั้งฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอหนังสือรับรองผลการสอบที่นี่ (คลิก)
  2. โอนค่าธรรมเนียม เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย กระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 340-201174-4 (ฉบับภาษาไทย ฉบับละ 200 บาท และฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ 500 บาท)
  3. โปรด scan ใบคำร้องและสำเนาใบโอนเงินที่เขียนชื่อ-สกุลให้ชัดเจน ส่งมาพร้อมกันที่ E-Mail : cma@cmathai.org ศรว. จะดำเนินการให้ภายใน 10 วันทำการ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02-7165685