สมัครสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2
สมัครสอบขั้นตอนที่ 3
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 และ 2
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ขั้นตอนที่ 3
ตรวจสอบคะแนนสอบย้อนหลัง
ตรวจสอบผลการสอบ
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ตารางข้อสอบ ขั้นตอนที่ 1
ตารางข้อสอบ ขั้นตอนที่ 2
 
FAQ
คำถามที่พบบ่อย
 
ตรวจสอบคะแนนสอบย้อนหลัง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง
 

ที่อยู่ : ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
         อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
         โทรศัพท์/โทรสาร: 02-591-5991 www.cmathai.org e-mail : cma@cmathai.org